Middels dit bericht informeren wij u over een belangrijke wijziging in ons privacy beleid. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel en we doen er alles aan om uw gegevens veilig te bewaren. Om meer te weten te komen over hoe wij uw gegevens ontvangen, gebruiken en opslaan, verwijzen wij u naar het Privacy Statement op onze website.
+31 70 390 95 90 Treubstraat 1 G 2288 EG Rijswijk

over ons

Wij ontzorgen uw (her)huisvesting of renovatie

Bijna niets geeft een organisatie zoveel energie als een nieuw interieur. En dat is sinds 1987 het specialisme van Profile Project. We ontzorgen u volledig bij (her)huisvesting in de breedste zin van het woord. Profile Project adviseert, ontwerpt en geeft leiding aan de uitvoering.

Kantoorinrichting die past bij uw ambities en uw imago

Profile Project werkt aan de meest uiteenlopende opdrachten. Het kan gaan om een nieuw ontwerp voor een ontvangsthal, maar ook om een complete bedrijfsverhuizing of een nieuwe identiteit voor een leegstaand kantoorgebouw. We ontwerpen meubels en interieuraccessoires, maar adviseren ook over installaties voor nieuwe technieken zoals video-conferencing. Uw bedrijfsprocessen vormen het uitgangspunt voor onze aanpak. In samenwerking met u komen we tot een design dat tot in de details aan uw wensen en eisen voldoet en past bij uw imago.

Turnkey oplevering met minimale belasting

Een nieuwe werkruimte inspireert, maar de weg ernaartoe is vaak een ingrijpende en omvangrijke operatie, waarvan de uitvoering wellicht niet tot uw dagelijkse expertise behoort. Stress, planningsproblemen,verminderde bereikbaarheid en productiviteit zijn eerder regel dan uitzondering. Ons doel is om uw organisatie in alle opzichten te ontlasten. Ons ontwerp leveren we volledig gebruiksklaar op, gegarandeerd binnen de afgesproken planning en volgens heldere prijsafspraken. Full-service interieurarchitectuur en projectmanagement voor (her)huisvesting. Meer dan 30 jaar ervaring, waaronder voor internationale opdrachtgevers. Garanties voor kwaliteit en planning. Heldere prijsafspraak, complete ontzorging, van advies tot turnkey oplevering.

 

 

Onze Werkwijze: Case BOAG

Beter samenwerken en meer transparantie! Het zijn wensen waar veel organisaties mee te maken hebben. Op een bepaald moment komt het besef dat het huidige kantoor niet meer past bij de gewenste manier van werken. Dit was ook het geval bij BOAG, een bouwadvies en managementbureau. BOAG heeft daarom een Programma van Eisen opgesteld voor een nieuwe huisvesting. De doelstelling was om binnen een half jaar op de nieuwe locatie te kunnen werken. BOAG heeft hiervoor onze hulp ingeroepen. Als een turnkey projectinrichter kunnen wij organisaties compleet ontzorgen, van zoektocht naar een geschikte locatie tot en met het in gebruik nemen van het nieuwe kantoor. Hieronder beschrijven wij het hele traject.

Testfit

De eerste stap was het maken van een testfit voor de nieuwe locatie op basis van het Programma van Eisen. Bij een testfit wordt gekeken of de beoogde locatie wel geschikt is voor het opgestelde PVE. Is er voldoende ruimte? Wat voor indelingen zijn er mogelijk? Zijn technische aanpassingen noodzakelijk? 

Begroting

De testfit bestaat uit een functionele indeling en een kostenraming voor de gebouwgebonden en de niet gebouwgebonden kosten. De gebouwgebonden kosten zijn de kosten die nodig zijn voor de inrichting van het pand. Onder de gebouwgebonden kosten vallen onder andere de vloerafwerking, wanden en deuren, entreepuien, schilder en sauswerk, pantry’s, aanpassingen aan brandmeldcentrales (Bmi), E-installaties en data installaties en W-installaties. De hoogte van de kosten zijn afhankelijk van het gewenste opleveringsniveau van het pand. Onder de niet gebouwgebonden kosten vallen onder andere bureaus, bureaustoelen, kasten, vergadertafels, vergaderstoelen, lounge meubilair, maatwerk meubilair, planten en decoratie. 

De kostenramingen voor gebouwgebonden en niet-gebouwgebonden kosten, hebben in het voortraject een belangrijke rol gespeeld in de onderhandelingen met de verhuurder. Dit is van essentieel belang geweest bij onder andere de pandkeuze. Doordat de hoogte van de benodigde investeringen helder waren, kon BOAG van tevoren duidelijk budgetten opstellen.

Activiteit Gerelateerd Werken

Met de verhuizing heeft BOAG ook het Activiteit Gerelateerd Werken geïntroduceerd. Via het AGW wil BOAG het werk leuker maken en de onderlinge communicatie en productiviteit verbeteren. De indeling van het nieuwe kantoor is dan ook sterk gericht op ontmoeten, kennisdeling en samenwerken. Belangrijk bij de introductie van het Activiteit Gerelateerd Werken is het creëren van draagvlak bij de medewerkers. Profile Project heeft hiervoor verschillende middelen ingezet waaronder een VR-bril zodat medewerkers al een virtueel kijkje kunnen nemen in het nieuwe kantoor. 

Virtual Reality

Het grote voordeel van VR is dat je levensecht door het nieuwe kantoor kunt wandelen. De gewenste openheid en transparantie wordt dan goed zichtbaar. Met behulp van een VR-bril gaat het ontwerp pas echt leven! Wij gebruiken de VR-bril niet alleen voor presentaties maar ook tijdens het ontwerpproces. Hierdoor kunnen sneller beslissingen worden genomen over de indeling en de look & feel. Met 1 druk op de knop kunnen verschillende indelingsvarianten worden getoond en materialen worden aangepast.

Na het tekenen van het nieuwe huurcontract is het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp waarin de kleuren en de materialen zijn bepaald. Profile Project heeft het hele projectmanagent uitgevoerd, waaronder het opstellen en bewaken van de planning, bestellen van de benodigde materialen en het coördineren/uitvoeren van de werkzaamheden.

Team

Tijdens het hele proces is gewerkt met een vast team van Profile Project bestaande uit Brian Kuper (projectleider), Erik Geerts (ontwerper), Thessa van Mil (after sales manager) en vakmensen die het werk uitvoerden. Omdat er 1 vast contactpersoon was binnen Profile Project kon er snel geschakeld worden en is het gehele traject soepel verlopen. 

Marc de Vries

Creative Director

"Kwalitatief presteren begint met een positieve houding."

Brian Kuper

Projectmanager

"niets is te gek"

Leon de Koning

Projectmanager

"Om tot nieuwe oplossingen te komen moet je buiten kaders treden"

Eduard ten Ham

Projectmanager

Thessa van Mil

Projectmanager

Brandon McKay

Projectmanager

Frank Dercksen

Projectmanager

Erik Geerts

Ontwerper

“De gebruiker staat altijd centraal in het ontwerpproces”

Daan Wieringa

Ontwerper

Miranda Berendsen

Ontwerper

Trudy van Leeuwen

Officemanager

Neem contact met ons op