Alles een plek bij kantoorinrichting

Home Alles een plek bij kantoorinrichting

Verschillend soort werk vraagt om verschillende werkplekken. Hoe kom je erachter welke werkplekken je nodig hebt?

Een standaardinrichting met open werkplekken en paar aparte kantoorruimten volstaat (al lang) niet meer. De werkplek moet iedereen ondersteunen om het werk te kunnen doen. Dan heb je een goede kantoorinrichting.

Activiteiten

Het is belangrijk in kaart te brengen wat de meest belangrijk (zeker ook in tijd) uit te voeren activiteiten zijn. Denk aan: administratie doen, een rapport schrijven, telefoneren met klanten, een analyse maken of een coaching gesprek voeren.  

Die activiteit kan ook een voorkeursplek hebben. Een bepaalde plek in het kantoor of thuis. De een heeft thuis een goede en aparte werkkamer en kan daar prima werken, een ander heeft zit thuis in een ongemakkelijke houding achter de keukentafel met veel afleiding en wil daarom juist liever op kantoor activiteiten doen die concentratie vereisen.

Samenwerking

Er zijn ook activiteiten waarvoor samenwerking en overleg noodzakelijk is en activiteiten die je prima in je eentje ergens op een open werkplek kunt doen. Of wellicht zijn aanlandplekken goede opties om na binnenkomst en net voor de vergadering nog even de mail te checken of te overleggen met een collega.

Een goede kantoorinrichting vraagt dat duidelijk moet zijn wat je als organisatie wilt bereiken en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen.

Doelen bereiken

Profile Project zet met het Ruimte Analyse Advies helder op een rij wat nodig is om alles een plek te kunnen geven en zo de doelen te kunnen bereiken. Een goede inrichting is dus ook daarvoor een voorwaarde.

 

Herinrichting

Juist om in te spelen op Activity Based Workplace en het hybride werken (kantoor, thuis of elders) maken veel bedrijven wederom een balans op. Een nieuwe tijd en een nieuw normaal vragen aanpassingen voor een prettige terugkeer naar kantoor.