Bedrijfsimago

Kennis Bedrijfsimago

Een gebouw dat bindt en verbindt telt meer dan ooit bij kantoorinrichting. 

Het kantoor laat zien wie en wat we zijn. Het gaat niet alleen om de meters en de soort ruimtes, maar ook om de sfeer en het gevoel dat het pand geeft. In de verbondenheid kunnen talenten zich ontwikkelen, de verbondenheid verbindt bestaande en nieuwe medewerkers. Huisvesting is een HR-tool bij uitstek.

Identiteit

Het gaat bij bedrijfscultuur en identiteit om een keur aan onderwerpen. Normen en waarden bijvoorbeeld. Maar ook rituelen, symbolen en regels die dagelijks aan bod komen binnen een bedrijf. Zelfs voeding, kleding en muziek spelen een grote rol hierin.

Medewerkers kunnen zich beter identificeren met een organisatie en voelen zich meer betrokken als het interieur van een kantoorpand een weerspiegeling is van de identiteit van een organisatie. Er vindt meer interactie plaats en het werkplezier gaat omhoog.

Betere prestaties

Een medewerker die zich prettig voelt in zijn werkomgeving, werkt efficiënter en presteert beter. Onderzoeken wijzen uit dat mensen gemiddeld tien procent beter presteren in een kantoor waarin ze zich prettig en gezond voelen.

Wanneer het interieur van het kantoorpand en de identiteit met elkaar overeenkomen is de beoordeling van de organisatie positiever. Externen en bezoekers zien een bedrijf als professioneel, geloofwaardig en als een bedrijf met een visie.

Identiteit

Als projectinrichter zoeken we met de opdrachtgever naar een interieur dat aansluit bij de identiteit van de organisatie. We stellen vragen als: waar staat het bedrijf voor, wat moet de uitstraling zijn en wat is de toekomstvisie.

Het doorvoeren van de identiteit van een organisatie in het interieur maakt de bedrijfsformule sterker. De huisstijl, inrichting, sfeer en aankleding dragen bij aan een krachtig bedrijfsimago.