Circulair is de nieuwe norm

Kennis Circulair is de nieuwe norm

Circulair is de nieuwe norm

Circulaire kantoorinrichting is de nieuwe norm. Er is sprake van een flinke transitie in de markt. Van de aan- en afvoer van (bouw)materialen tot forse energiebesparingen en hergebruik van meubilair. Echt circulair doen als een wezenlijke bijdrage aan de klimaatdoelen.

In een circulaire economie gebruiken we zo min mogelijk grondstoffen en benutten we die optimaal. In de meest brede zin van het woord. Als voorbeeld: met de inzet van een refurbished bureau of bureaustoel bespaar je 90% CO2 vergeleken met een nieuw meubelstuk. Goed voor het milieu dus.

Vrijwel alle rijksoverheidsorganisaties zijn inmiddels opgenomen in een overeenkomst voor circulair kantoormeubilair. Bij de facilitair concerndienstverleners werken makelaars roerende goederen, die brengt al het meubilair van een organisatie in kaart. Als er ergens meubilair nodig is, kijkt die makelaar eerst of dat niet kijken al ergens hebben staat en hergebruik mogelijk is.

Ook zijn er prestatieafspraken met meubelleveranciers, zodat pas een contractverlenging aan de orde kan zijn als een minimaal percentage refurbished meubilair is geleverd als stimulans om met hergebruik aan de slag te gaan. Meubelleveranciers lijken er goed aan te doen in te gaan zetten op andere diensten, zoals het refurbishen, onderhouden, repareren van bestaand meubilair en het meedenken om bestaand meubilair anders in te zetten.

Grotere bedrijven houden inmiddels hun bestaande voorraad scherp in beeld en inzichtelijk te hebben wat er is en in welke conditie. Opvallende resultaten worden ook geboekt moeten het indammen van restafval en het investeren in energiebesparende maatregelen. Zowel in nieuwbouw (denk aan zonnepanelen) als in bestaande huisvesting waar energieverspillingsaudits de mogelijke energieverspilling detecteren en vervolgens installateurs de gebouwen kunnen optimaliseren.

Het zorgen voor het milieu en daarom het tegengaan van verspilling en het zo goed mogelijk benutten van grondstoffen, betekent in het circulaire kantoor het tegen het licht houden van het wagenpark. Leaseauto’s zijn geen automatisme meer, zeker niet wanneer iedereen een stuk minder blijft rijden. Deelauto’s zijn een optie, zeker elektrisch.

Circulaire kantoorinrichting heeft een effect op alles wat met het kantoor is verbonden is. En op niet te vergeten: het milieu.