Een verhuizing: veel te doen

Kennis Een verhuizing: veel te doen

Als all-in projectinrichter weten we wat er allemaal bij een verhuizing komt kijken. Dat is heel veel. Wij nemen ook hierin graag de regie. Als hulp voor zelfdoeners een aantal onderwerpen uit onze checklist projectverhuizing.

 • Stel iemand verantwoordelijk voor de totale gang van zaken tijdens de verhuisperiode
 • Richt eventueel een projectgroep verhuizing op (met in ieder geval personeelszaken, technische zaken en publiciteit)
 • Regel de verzekering en de bankzaken
 • Ga na of uw nieuwe vestiging niet onder een bestemmingsplan valt
 • Bepaal welke voorzieningen in het nieuwe pand (nog) moeten worden aangebracht
 • Laat een architect of een bouwkundige de plannen daarvoor op papier zetten
 • Neem een aannemer in de arm voor de verbouwing
 • Ga na welke energievoorzieningen op de nieuwe locatie nodig zijn en laat deze voorzieningen aanleggen door erkende installateurs
 • Maak tijdig afspraken over het verhuizen van telefoonlijnen en datalijnen
 • Breng het archief op orde. Laat het oudste deel van het archief eventueel vernietigen
 • Neem tijdig contact op met een verhuizer
 • Overleg met leveranciers van gevoelige apparatuur, zoals computers, door wie en hoe deze het best verhuisd kunnen worden
 • Bepaal wie alles in- en uitpakt
 • Instrueer medewerkers over de wijze van inpakken, bureaus en kasten leegmaken, privé́ spulletjes verhuizen
 • Zorg dat het nieuwe gebouw helemaal gebruiksklaar is voordat er verhuisd gaat worden (zeker de koffieapparaten)
 • Zorg voor een afdoend beveiligingssysteem
 • Maak de signing naar en in het nieuwe gebouw in orde
 • Informeer betrokken partijen over de adreswijziging en pas het drukwerk aan
 • Zorg voor een goede en duidelijk afgezette laad- en losplaatsen voor de verhuiswagens
 • Beman tijdens de verhuizing “sleutelposities” zoals de bewaking, de portiersloge en de telefooncentrales
 • Zorg voor duidelijke codering van alle ruimten en zorg dat deze codering ook op alle te verhuizen materialen staan. De verhuizer weet dan direct waar alles moet staan. Zorg goed voor de inwendige mens van iedereen die meehelpt bij de verhuizing, zet in ieder geval koffie, water en broodjes klaar

Succes!