Nieuwe generatie werknemer

Kennis Nieuwe generatie werknemer

De instroom van nieuwe generaties in de beroepsbevolking, behoort tot de drijvende factoren in veranderingen in de werkomgeving. Iedere generatie heeft een aantal unieke behoeftes, verlangens en eigen gedragskenmerken die ook worden meegenomen in het werk. De nieuwe generatie werknemers is de Generatie Z (Gen Z), geboren tussen 1995 en 2010.

Gen Z komt eraan en is er al, hoe ziet de werkomgeving van de toekomst eruit?

Het is zinvol om naar generaties en generatieverschillen te kijken. Met inzicht in de kenmerken van generaties kunnen organisaties een aantrekkelijk werkklimaat vormen om zodoende ook jongere werknemers als potentieel nieuwe interne klanten te kunnen werven. Daarnaast brengt iedere nieuwe generatie nieuwe kennis en inzichten mee in een organisatie. Hierdoor kan het innovatievermogen van organisaties worden versterkt.

Gen Z heeft een eigen kenmerkende attitude ten aanzien van werk en de werkomgeving. Deze generatie wil in een werkomgeving met de nieuwste technieken en digitale innovaties kunnen werken. Gen Z heeft een 24/7 mentaliteit, waarbij ieder moment geschikt is voor interactie en waar werk en privé́ in elkaar overlopen.

Social media is een centraal onderdeel van het leven van Gen Z, ook onder werktijd. Tegelijkertijd wordt communicatie in persoon als belangrijk beschouwd. Gen Z is flexibel ten aanzien van werklocaties en heeft geen sterke voorkeur voor een bedrijfskantoor, co-working ruimte of het werken vanuit huis. Wel prefereert deze generatie een comfortabele en multifunctionele kantooromgeving met individuele werkplekken en ruimtes voor samenwerking. Een gezonde werkomgeving is belangrijk, evenals duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit in de organisatiecultuur.

Meer dan bij andere generaties het geval was zal Gen Z de werkomgeving ingrijpend gaan veranderen. Gen Z treedt toe tot de arbeidsmarkt in een tijdsperiode waarin technologische innovaties veelvuldig zijn met uitgebreide mogelijkheden om de werkomgeving te vernieuwen. De adoptie daarvan is kansrijk, zeker in organisaties met een relatief jong personeelsbestand.

Werkgevers dienen in te spelen op het verwachte gedrag van Gen Z en de potentie aan vernieuwingen die dit met zich meebrengt. Duurzaamheid, een technologisch geavanceerde infrastructuur en gezondheid zullen de uitgangspunten vormen van werkomgevings- concepten. Waarbij het traditionele kantoor in functie verandert en meer voor samenwerking en sociale interactie zal worden gebruikt. En waarbij het kantoor, thuiswerkplek en co-working mogelijkheden in samenhang tot een 24/7 concept worden uitgewerkt.

Daarnaast kunnen werkgevers Gen Z meer binden door de bedrijfscultuur te versterken gericht op de normen en waarden die aansluiten bij deze generatie.