Oei ik groei

Kennis Oei ik groei

De werkomgeving is een HR-tool bij uitstek

Talent binden en laten ontplooien. De werkomgeving is een van de HR-tools die hierin een echt het verschil kan maken.

Alleen blijkt het in de praktijk lastig er echt handen en voeten aan te geven. Zeker in een wat meer ongewisse periode. Managementteams buigen zich er het hoofd over. De een roept dat het ’hier allemaal veel speelser moet’. De ander hoort horror-ervaringen van ’thuis echt niet kunnen werken’ en vindt dat er vooral veel concentratieplekken moeten komen.

Er is een devies voor meer kans op een succesvolle keuze: laat de medewerkers zelf aangeven hoe ze het kantoor willen gaan benutten.

Medewerkers betrekken

Het betrekken van medewerkers vraagt een objectieve benadering, op een veilige en anonieme manier zodat iedereen zich vrij voelt antwoorden te geven. Het vertalen van die output vraagt vervolgens om expertise op het gebied van huisvesting en organisatie.

Want uiteindelijk wil je een antwoord op vragen als: hoeveel vierkante meters hebben we nodig en hebben we meer of minder vergaderruimten nodig? Dat zijn kwantitatieve antwoorden.

(Atmo)sfeer

Noodzakelijk zijn ook kwalitatieve antwoorden die een gevoelsduiding geven over (atmo)sfeer: in welke soort omgeving voelen mensen zich op hun best en kunnen ze floreren. Dan gaat het om zaken die medewerkers echt faciliteren en ondersteunen op de plek waar ze graag willen zijn.

In het Ruimte Analyse Advies komen zowel de kwantitatieve als kwalitatieve aspecten zeer ruim aan bod. Het advies beantwoordt ook organisatie specifieke zaken die van belang zijn om keuzes te kunnen maken.

Beste investering

Die keuzes maak je uiteindelijk als management zelf. Maar hoe mooi is het als je weet dat die keuzes ook ondersteuning hebben van je medewerkers, de echte gebruikers van het pand. Je wilt immers niets liever dan dat de investering die je gaat doen ook de beste investering is: een investering die je mensen (en daarmee je organisatie) laat groeien en succesvol kan maken.

Veel onderzoeken zijn gedaan naar wat nodig is om mensen te laten floreren. Vaak terugkerende elementen daarvoor zijn saamhorigheid, serieus genomen worden, autonomie en coaching. Dat vraagt ook aan werkelijke ruimten en invulling om daaraan tegemoet te komen. Het Ruimte Analyse Advies biedt een schat van informatie voor werkelijke oplossingen die ook passen bij de cultuur en het DNA van je organisatie.

Stel de vragen en vind de antwoorden voor een nieuwe en echt goede start.