Ruimte Analyse Advies

Home Ruimte Analyse Advies

Het Ruimte Analyse Advies is de mogelijkheid om echt inzicht te krijgen in wat daadwerkelijk nodig in huisvesting voor een optimale ondersteuning van de organisatie en alle medewerkers 

 

 

Huisvesting is een HR-tool bij uitstek

We werken voortaan hybride. Het betekent dat we ons werk doen waar dat het beste past. Thuis, onderweg of op kantoor.  Maar hoe kom je erachter welke kantoorhuisvesting je nodig hebt? Daarvoor is ons Ruimte Analyse Advies. Als je dat opvolgt kun je echt mensen aan je binden. Het kantoor is een plek om te ontmoeten, kennis te delen, te werken en om samen plezier te hebben. Huisvesting is juist met hybride werken een HR-tool bij uitstek, voor alle generaties op de werkvloer

Vragen die er echt toe doen

We houden met het management een eerste sessie voor het opstellen van de echt relevante vragen. En de antwoorden daarop. Het gaat er bij die antwoorden niet om wat iedereen allemaal zou willen, maar om wat echt noodzakelijk is om zo optimaal mogelijk te kunnen presteren. We kijken hierbij vooral naar de meest belangrijke activiteiten en het tijdsbeslag daarvan. Die werkzaamheden wil je zo goed mogelijk in soorten werkplekken de totale huisvesting ondersteunen

Een overzichtelijke uitkomst

We geven een heldere terugkoppeling van de output van de interviews. We leggen voor welke opvallende uitkomsten we zien om rekening mee te houden. Die kunnen gekoppeld zijn aan huisvesting, maar ook meer buiten die bandbreedte vallen.  We bekijken ook scenario's, zoals: stel er wordt straks meer of minder op locatie gewerkt, wat zou dat dan betekenen. We bespreken welke stappen en besluiten noodzakelijk zijn voor een nieuwe, goede en optimale huisvesting. Zo geven we bijvoorbeeld adviezen om (ongewenste) piekbelastingen te voorkomen

Medewerkers vragen wat ze nodig hebben

We hebben twee opties voor het Ruimte Analyse Advies: een bondig survey voor organisaties kleiner dan 50 medewerkers en een digitaal interview als de organisatie meer dan 50 medewerkers heeft. We inventariseren niet wat iedereen allemaal zou willen, maar wat ieder echt nodig heeft om goed te kunnen presteren. De bijdragen blijven anoniem. Wel gebruiken we de uitkomsten voor onze analyse. Die doen we op basis van onze expertise in huisvesting en in organisatiekunde

Draagvlak voor veranderingen

De meeste mensen houden niet van veranderingen. Zeker als ze er niet bij betrokken zijn en het waarom en het doel van de in te zetten verandering niet kennen. Het interview zorgt voor bewustwording en betrokkenheid. De te nemen keuzes zijn beter te begrijpen, zeker omdat de uitkomsten zorgen voor een optimale ondersteuning van het werk. We kijken naar overlegsoorten, dwarsverbanden, mobiliteit en brengen als dat wenselijk is ook voorkeuren in beeld voor bijvoorbeeld locatie en voorzieningen

Een handzaam PvE

Aansluitend op de bespreking complementeren we een aanzet tot een concreet Plan van Eisen (PvE). Daarin staat op hoeveel vierkante meter er in totaal nodig en welke soorten werkplekken er moeten zijn en in welke verhouding. Ook geven we aan welke afdelingen het liefst bij elkaar zijn te positioneren, welke gemeenschappelijke ruimtes er mogen komen en welke en hoeveel overlegruimten gewenst zijn en met welke voorzieningen. Ook geven we aandacht aan de bij de cultuur passende look&feel. Kortom: een heel compleet en uitgewerkt PvE